Vệ sinh an toàn thực phẩm
  Tìm kiếm sản phẩm
 
  Tìm chi tiếtCăn cứ công văn số 106/ATTP-TT ngày 13/2/2007 của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm V/v Đào tạo chứng chỉ vệ sinh thực phẩm.
Căn cứ vào nhu cầu đào tạo và quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại TP. Hồ Chí Minh.
Sở Y tế đề nghị các đơn vị liên quan có nhu cầu đào tạo lớp chứng chỉ vệ sinh thực phẩm xin gởi danh sách về Sở Y tế để tổng hợp đăng ký mở lớp.
Đơn vị mỡ lớp : Cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp cùng Đại học Y Hà nội và Đại học Y Thái bình.
Đối tượng đào tạo: Là cán bộ đang công tác liên quan đến quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm (Phòng Y tế, Trung tâm y tế dự phòng); giảng viên Trường cao đẳng/ Trung cấp của Thành phố; các bệnh viện Thành phố - Quận/Huyện (khoa dinh dưỡng). Có trình độ đại học.
Thời gian đào tạo: 2 tuần.
Địa điểm học : TP. Hồ Chí Minh.
Kinh phí: Kinh phí đi lại, ăn ở đơn vị cử người đi học tự lo.
Đăng ký xin gởi về : Phòng Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.
Địa chỉ 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1. Điện thoại: 9309033.
Chậm nhất ngày 25/3/2007.(TT-P.QLVSATTP)Căn cứ công văn số 106/ATTP-TT ngày 13/2/2007 của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm V/v Đào tạo chứng chỉ vệ sinh thực phẩm.
Căn cứ vào nhu cầu đào tạo và quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại TP. Hồ Chí Minh.
Sở Y tế đề nghị các đơn vị liên quan có nhu cầu đào tạo lớp chứng chỉ vệ sinh thực phẩm xin gởi danh sách về Sở Y tế để tổng hợp đăng ký mở lớp.
Đơn vị mỡ lớp : Cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp cùng Đại học Y Hà nội và Đại học Y Thái bình.
Đối tượng đào tạo: Là cán bộ đang công tác liên quan đến quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm (Phòng Y tế, Trung tâm y tế dự phòng); giảng viên Trường cao đẳng/ Trung cấp của Thành phố; các bệnh viện Thành phố - Quận/Huyện (khoa dinh dưỡng). Có trình độ đại học.
Thời gian đào tạo: 2 tuần.
Địa điểm học : TP. Hồ Chí Minh.
Kinh phí: Kinh phí đi lại, ăn ở đơn vị cử người đi học tự lo.
Đăng ký xin gởi về : Phòng Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.
Địa chỉ 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1. Điện thoại: 9309033.
Chậm nhất ngày 25/3/2007.(TT-P.QLVSATTP)Căn cứ công văn số 106/ATTP-TT ngày 13/2/2007 của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm V/v Đào tạo chứng chỉ vệ sinh thực phẩm.
Căn cứ vào nhu cầu đào tạo và quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại TP. Hồ Chí Minh.
Sở Y tế đề nghị các đơn vị liên quan có nhu cầu đào tạo lớp chứng chỉ vệ sinh thực phẩm xin gởi danh sách về Sở Y tế để tổng hợp đăng ký mở lớp.
Đơn vị mỡ lớp : Cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp cùng Đại học Y Hà nội và Đại học Y Thái bình.
Đối tượng đào tạo: Là cán bộ đang công tác liên quan đến quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm (Phòng Y tế, Trung tâm y tế dự phòng); giảng viên Trường cao đẳng/ Trung cấp của Thành phố; các bệnh viện Thành phố - Quận/Huyện (khoa dinh dưỡng). Có trình độ đại học.
Thời gian đào tạo: 2 tuần.
Địa điểm học : TP. Hồ Chí Minh.
Kinh phí: Kinh phí đi lại, ăn ở đơn vị cử người đi học tự lo.
Đăng ký xin gởi về : Phòng Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.
Địa chỉ 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1. Điện thoại: 9309033.
Chậm nhất ngày 25/3/2007.(TT-P.QLVSATTP)Căn cứ công văn số 106/ATTP-TT ngày 13/2/2007 của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm V/v Đào tạo chứng chỉ vệ sinh thực phẩm.
Căn cứ vào nhu cầu đào tạo và quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại TP. Hồ Chí Minh.
Sở Y tế đề nghị các đơn vị liên quan có nhu cầu đào tạo lớp chứng chỉ vệ sinh thực phẩm xin gởi danh sách về Sở Y tế để tổng hợp đăng ký mở lớp.
Đơn vị mỡ lớp : Cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp cùng Đại học Y Hà nội và Đại học Y Thái bình.
Đối tượng đào tạo: Là cán bộ đang công tác liên quan đến quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm (Phòng Y tế, Trung tâm y tế dự phòng); giảng viên Trường cao đẳng/ Trung cấp của Thành phố; các bệnh viện Thành phố - Quận/Huyện (khoa dinh dưỡng). Có trình độ đại học.
Thời gian đào tạo: 2 tuần.
Địa điểm học : TP. Hồ Chí Minh.
Kinh phí: Kinh phí đi lại, ăn ở đơn vị cử người đi học tự lo.
Đăng ký xin gởi về : Phòng Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.
Địa chỉ 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1. Điện thoại: 9309033.
Chậm nhất ngày 25/3/2007.(TT-P.QLVSATTP)

  Doanh mục Doanh nghiệp
DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
Tên đăng nhập
Mật khẩu


Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ :59 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1 - TP.HCM - Điện thoại : (08)9307033 (P.QLVSATTP)
Website : http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn - Email: medinet@hcm.vnn.vn