MEDIC MEDICAL CENTER

Website thông tin Trung Tâm Y Khoa MEDIC - Tp Hồ Chí Minh - Giám đốc: BS. PHAN THANH HẢI  - English / Vietnam

     

HomePage Dịch vụ Giới thiệu Tin tức Nghiên cứu Tin học  Chi nhánh Tham vấn Hướng dẫn

Phòng xét nghiệm MEDIC

Giờ Làm Việc

Hướng Dẫn Gửi Bệnh Phẩm

Ðóng gói bệnh phẩm:

Nhãn:

Phương Thức Thanh Toán

Trả Kết Quả Xét Nghiệm

Các Dịch Vụ Hổ Trợ

Bảng giá xét nghiệm


HomePage - Giới thiệu - Tin tức - Nghiên cứu - Tin học  - Chi nhánh - Tham vấn - Hướng dẫn - Khám bệnh tổng quát - Khám bệnh chuyên khoaCộng hưởng từ - Điện toán cắt lớp - Nội soi - Siêu âm - Điện chẩn đoán - Xét nghiệm - X quang - X quang mạch máu - Sinh thiết

TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC
 254 Hòa Hảo Q 10 TP Hồ ChíMinh - ĐT 84-8-8357284 FAX: 84-8-8352543 Email: medic@hcm.vnn.vn