MEDIC.COM.VN

Website thông tin Trung Tâm Y Khoa MEDIC - Tp Hồ Chí Minh

Giám đốc: BS. PHAN THANH HẢI

254 Hoà Hảo Q10 TP Hồ Chí Minh Phone:  84-8-8357284 FAX: 84-8-8352543 Email: medic@hcm.vnn.vn   English / Vietnam

HomePage Giới thiệu Tin tức Nghiên cứu Tin học  Chi nhánh Tham vấn Hướng dẫn

Phòng xét nghiệm MEDIC

Giờ Làm Việc

Hướng Dẫn Gửi Bệnh Phẩm

Ðóng gói bệnh phẩm:

Nhãn:

Phương Thức Thanh Toán

Trả Kết Quả Xét Nghiệm

Các Dịch Vụ Hổ Trợ

Bảng giá xét nghiệm


GÍơi thiỆu CÁC khoa PHÒNG THUỘC TTYK medic

Trang chủ - X quang - Nội soi - Siêu âm - CT-MRI - Điện chẩn đóan - Giải phẫu bệnh - Xét nghiệm - DSA - Khoa Gan - MEDICON


khoa XÉT NGHIỆM Trung Tâm Y Khoa Medic

I .THỜI GIAN LÀM VIỆC :

-Hằng ngày : Từ 6 h đến 19 h :liên tục không nghỉ trưa.

-CN & lễ: Từ 7h đến 12 h

II .NHÂN SỰ: 58 Người

-Bác sĩ: 05

-Dược sĩ: 06

-Kỹ sư: 06

-KTV: 35

-Nhân viên khác: 06

Chia làm 9 tổ:

Tổ Sinh Hoá: 06

Tổ Huyết Học: 04

Tổ Miễn Dịch: 04

Tổ sinh học phân tử: 04

Tổ Vi Sinh: CN.Vinh

Tổ Nước tiểu +Kí sinh: DS Ninh, CN Thi Thi

Tổ tiếp nhận: 10

Tổ văn phòng: 08

Tổ nghiên cứu: 03

II .TRANG BỊ:

1. Sinh Hóa:

-9 Máy sinh hóa hoàn toàn tự động

-2 Sắc ký lỏng cao áp

-1 máy sinh hóa cực nhanh (CC) ISTAT: (120"=18 test)

Tổng số: 12 máy

2. Huyết Học:

-3 máy huyết học? hoàn toàn tự động 25 thông số

-2 máy đông máu bán tự động

Tổng số :5 máy

3. Miễn dịch:

- 3 AxSym+2 Access + ACS - 180 + 2 Eti-Star+ 3 IMx +2 Elecsys

Tổng số:13 máy hoàn toàn tự động

4. Sinh học phân tử:

-3 luân nhiệt

-1 hệ thống định lượng (Quantiplex)

-5 máy bán tự động: bán định lượng, định lượng

IV. HOẠT ÐỘNG CỦA KHOA XÉT NGHIỆM:

chuyên môn

Phục vụ bệnh nhân đến tại trung tâm

Phục vụ tại nhà theo yêu cầu

Phục vụ theo Họp Ð ồng với các bệnh viện trong TP, các Phòng khám, các Phòng Xét nghiệm tư nhân, các bệnh viện nước ngoài.

Phục vụ theo HÐ ngoài TP: Cần Thơ, Kiên Giang, Ðà Lạt, Nha Trang, Hà Nội...(nhận bệnh phẩm và chuyển phát nhanh).

Phục vụ ngoài nước: Campuchia.

Kết qủa xét nghiệm cố gắng trả trong ngày(95%)

Qua ngày hôm sau (4%) và trong 3 ngày(1%)

Bằng trực tiếp 99 %

Bằng fax

Bằng Email

Bằng bưu điện? (rất ít)

B . NGHIÊN CỨU:

Mục đích ngiên cứu để ứng dụng, áp dụng

Giúp các đồng nghiệp làm rõ luận đề báo cáo khoa học(3) hay làm luận án thạc sĩ(4), Tiến sĩ? (1).

Tham gia và đóng góp đề tài cho Hội Nghị Khoa Học trong nước và Quốc tế:3 đề tài

Huấn luyện đào tạo:

Cho KTV các tỉnh và các bệnh viện bạn: ngắn ngày: 2 tuần -12 tháng

Trợ cấp học bổng :TH KT YTẾ TW 3

Miển phí & Giảm phí: Bệnh nghèo, BHYT.

 


HomePage - Giới thiệu - Tin tức - Nghiên cứu - Tin học  - Chi nhánh - Tham vấn - Hướng dẫn - Khám bệnh tổng quát - Khám bệnh chuyên khoaCộng hưởng từ - Điện toán cắt lớp - Nội soi - Siêu âm - Điện chẩn đoán - Xét nghiệm - X quang - X quang mạch máu - Sinh thiết

TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC
 254 Hòa Hảo Q 10 TP HỒ Chí Minh - ĐT 84-8-8357284 FAX: 84-8-8352543 Email: medic@hcm.vnn.vn